تصاویر/ مانور شیمیایی کشور

بزرگترین مانور شیمیایی کشور عصر دوشنبه هفدهم اسفند در راستای ایجاد آمادگی های لازم در مردم تهران برای رویارویی موثر با بروز حوادث غیر مترقبه و نیز مدیریت بحران با همکاری سازمانها و نهاد ها در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) برگزار شد. / عکاس: جواد هادی

تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور تصاویر/ مانور شیمیایی کشور منبع: فارس

تبلیغات

تمامی مطالب این سایت توسط موتور جستجو هوشمند سایت جمع آوری میشوند و همه مطالب با درج منبع در سایت ثبت میشوند و ما هیچ مسئولیتی در قبال مطالب نداریم.

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین اخبار